Varosvédők

Keresés

A tartalomhoz

2009

Eredményeink

2009. év


100 éves a városháza

A Városi Művelődési Központ, az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és a Törökszentmiklósi Városvédő és –Szépítő Egyesület emléktáblaavatással, gyermekrajzkiállítással és konferenciával kíván megemlékezni a 100 éve épült, s átadott régi városházánkra.Galsi Zoltán előadása Budapesten a törökszentmiklósi Kossuth-szoborról

Galsi Zoltán helytörténészünk a budapesti Kegyeleti Múzeumban megrendezésre kerülő Horvay-emlékülésen tartott előadást!

In memoriam: Horvay János (Pécs, 1874 - Bp., 1944)

A Budapesti Temetkezési Vállalat Rt.
Kegyeleti Múzeuma
és a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület
Helytörténeti Múzeuma
szervezésében


2009. november 10-én, kedden 10 és 15 óra között Budapesten, a Fiumei úti Temető területén, a Fővárosi Temetkezési Vállalat Kegyeleti Múzeumában kerül megrendezésre a Horvay-emlékülés.

A konferencia felvetései:
Hoppl: Horvay vagy Horvai? Egy izgalmas és még mindig rejtelmes, kutatásra váró család-történet. Horvay János és kora. Horvay kor- és kartársai. Horvay a „dinamikus” alkotó statikus megítélésének kérdésköréhez. Pécstől Budapesten és New Yorkon át Herendig. Közelítések és felvetések egy (méltatlanul, de nem véletlenül?) elfeledett művész-generáció történetéhez. Művészek és műkritika az előző századforduló elején, majd a két világháború között. Csoportosulások, körök, mozgalmak és irányzatok. Ideológia, művészet-„politika” és eszme-birkózás a 20. század első felében. Városi közterek; sírkertek. A megőrzött, elhagyatott, újjáalkotott és megújításra váró alkotások üzenete. Örökség-védelem és „védelem” örökség.

Program

Előadások

  • Hargittai Emil, a Kegyeleti Múzeum ny. igazgatója (Bp.): Bevezető gondolatok és felvetések a "Horvay-kérdés"-hez.
  • Kardhordó Kálmán helytörténeti kutató (Pécs): A Horvay-kutatás problematikája
  • Vízy László ny. építészmérnök (Bp.): Horvay köztéri alkotásai Budapesten.
  • Csízi Julia igazgató (Bp.): Horvay sírkerti alkotásai.
  • Reznák Erzsébet történész, igazgató (Cegléd): Horvay Kossuth-szobrai.


Korreferátumok

  • Milisits Máté művészettörténész (Bp.,): Adalékok Horvay Kálvin/Reformáció - emlékművéhez.
  • dr. Kriston Vízi József múzeumvezető (Dombóvár): „Szobor és ünnep született” – Egy hálózatépítő vándorkiállítás tanulságai
  • Galsi Zoltán középiskolai tanár, helytörténész (Törökszentmiklós): Horvay törökszentmiklósi Kossuth-szobrának történetéhez.
  • Simon Magdolna művészettörténész (Bp.): Horvay-plasztikák egy pesti oskola homlokzatán.
  • Csenkey Éva művészettörténész (Bp.): Horvay János Zsolnay-szobrának újszerű megoldásai.A katolikus főtemplom vízelvezető árkainak kiásása

Régi probléma a katolikus főtemplom mintegy 1200 m2 te-tőfelületéről lejutó csapadékvíz elvezetése, amely már komoly felvizesedést okozott a külső falakon. Az elavult rendszerű vízvetőcsöves ereszcsatornák átalakítása a falon való levezetéssel, valamint a zárt csatornarendszer kiépítése halaszthatatlanná vált. A Törökszentmiklósi Városvédő Egyesület közreműködésével a szükséges tervek elkészültek, s az egyesület összefogásával, október 17-én, 70 fő mintegy 300 fm árkot ásott ki, amely jelentős költségcsökkenést eredményezett. Vélhetően a hónap végére a teljes rendszer elkészül.Az 1848/49-es Honvéd-síremlék felújítása

2009. október 6-án a Törökszentmiklósi Római Katolikus Temetőben, az 1849-es Honvéd-síremléknél, az Aradi Vértanúk 160. évfordulója tiszteletére és az emlékmű felújítása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen emlékműsor hangzott el a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak előadásában, majd Zelei Gábor és Molnár László színészek verses zenés összeállítása volt hallható. Beszédet mondott Dr. Juhász Enikő, Törökszentmiklós Város polgármestere. A megújult Honvéd-síremlék megszentelése és megáldása következett. A felújított Honvéd-síremlék történetét elmondta Galsi Zoltán, a Városvédő és -Szépítő Egyesület nevében, majd az emlékoszlop megkoszorúzása zárta az ünnepséget.
A szépszámú érdeklődő, emlékező, adakozó megcsodálhatta azt a síremléket, melyet 110 éve állíttattak eleink, s utoljára ilyen szépségében nagyapáink, ükapáink láthatták. Ezért köszönjük meg minden adományozónak támogatását, amely nélkül - legyen az bármekkora is, - nem készülhetett volna el a felújítás. A Törökszentmiklósi Városvédő és –Szépítő Egyesület kezdeményezésében Törökszentmiklós Város Önkormányzata, a Törökszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség és a Törökszentmiklósi Református Egyházközség támogatásával megvalósuló összefogás eredményezte városunk egyik legszebb emlékművének megújulását.

Támogatásukat köszönjük!


Aradi irándulás

A Törökszentmiklósi Városvédő és –Szépítő Egyesület 2009. szeptember 19-én kirándult Aradra.Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért - országos rajzpályázat törökszentmiklósi kiállításának megnyitója

A 2009. szeptember 18-án került sor a „Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” címmel meghirdetett országos pályázat törökszentmiklósi kiállításának megnyitójára Múzeumban a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében. A kiállítást megnyitotta Csikós Sándor, a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke, közreműködött a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 5. b osztálya. A kiállítást szeptember 18-a és október 2-a között lehetett megtekinteni a Helytörténeti Gyűjteményben.Parlagfű-mentesítési akció

Egyesületünk idén is két parlagfű-mentesítési napot rendezett önkormányzatunkkal közösen, ahogyan ezt évek óta tesszük. Most csatlakozott hozzánk a Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány is előadásokkal.
Az első nap július 18-án, a második augusztus 8-án volt.A Katolikus Népkör története

Egyesületünk közreműködését ajánlva a legrégebbi, jelenleg is működő törökszentmiklósi körnek, a 110 éves Katolikus Népkör történetét bemutató könyv elkészítését és kiadását vállalta. A kiadványt megírta Galsi Zoltán helytörténész, míg a technikai szerkesztést H. Tóth László tagtársunk vállalta el. A jubileumi nap hálaadó szentmisével indult a katolikus főtemplomban, majd a népkör épületében került sor a kiadvány bemutatójára a szerzők előadásában. A szép rendezvényen egyesületünket tagjaink nagy számban képviselték.III. Helytörténeti és honismereti tábor

Az idén immár harmadik alkalommal szervezte meg egyesületünk városvédő táborát. Az idei tábor több mindenben hasonlított az előző évikekhez, de néhány dologban, többek között abban nem, hogy az idén nem három, hanem öt napig tartott! A 2009 július 15. és 19. között lezajlott táborban 20, tanáraik által kiválasztott tanuló jöhetett hozzánk, s a korábbi táborosokat sem feledve, őket is meghívtuk az "újak" mellé. Így összesen 40 gyermek vett részt naponta a programokban.Soós Kálmán Helytörténeti esték előadása

A Helytörténeti esték előadássorozat következő előadásán Soós Kálmán az egykori "Porzó" vendéglő történetét mutatta be korabeli zenékkel fűszerezve. A Kossuth téri épület volt szálloda, majd leventeotthon, kultúrház, Libresszó, zeneiskola, ma - többek között - a Rádió Törökszentmiklós működik benne. Az előadáson megtudhattuk, hogy sok, élménnyel gazdag eseménynek adott helyet az egykori "Porzó". A Lukács Mozgóban 2009. május 29-én tartott színes előadáson az érdeklődők Soós Kálmán tagtársunk remek előadásából és kiváló zenei érzékű unokái zenei tudásából kaphattak ízelítőt. A jelenlévők újra meghallgathatták a törökszentmiklósi tánciskolák elmaradhatatlan kellékének, a sokak által ismert tánctanárnő, Gizike néninek a csattogóját is.Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért - országos rajzpályázat díjkiosztója

2008-ban immár a 17. alkalommal hirdette meg a Város- és Faluvédők Szövetsége a "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" című pályázatát 8-18 éves fiatalok részére, a következő 4 témakörben:

I. Az én világom
II. Mesélő kövek
III. Mesélő természet
IV. Mesélő szerszámok

A 2007. évi első szárnypróbálgatásunk után, - amely 8 Különdíjat és 11 Dicséretet hozott a közel 2000 rajz közül - a 2008-as esztendőben már szinte rutinosan vágtunk bele a szervezésbe. Ennek meg is lett az eredménye, köszönet a gyermekeknek és felkészítő tanáraiknak, hiszen a 2007-es évben városunkból 56 pályamű érkezett be 77 fő részvételével, (ebből 1 csoportmunka 26 fő). Ezzel szemben 2008-ban közel 2400 pályaművel pályáztak az ország minden részéből, sőt a határon túlról: Szlovákiából, Csehországból, Franciaországból és Ukrajnából is. Városunkból 69 pályamunka (2 csoport), közel 100 rajz érkezett 100 gyermek részvételével. A 2008-as pályázaton is igen szép eredményt értünk el, hiszen 13 pályamű nyert különböző díjat, ezek a következők.

I. helyezett
Szabó Gábor (Hunyadi Mátyás Általános Iskola)

II. helyezettek
Bagdi Boglárka (Bethlen Gábor Református Általános Iskola)
Török Péter (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
Szántósi Gabriella (Petőfi Sándor Általános Iskola)
Somodi Gergő (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)

III. helyezettek
Kormos Liliána (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
Mile Fruzsina (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
Stahl György (Kölcsey Ferenc Általános Iskola)
Orbán Alexandra - Kecskés Helga (Kölcsey Ferenc Általános Iskola).
Szegedi Alexa (Hunyadi Mátyás Általános Iskola)
Juhász Réka (Hunyadi Mátyás Általános Iskola)


Különdíjasok

Kiskúti Iskola Tóth Péter Alapítvány 14 fővel
4.b osztály Hunyadi Mátyás Általános Iskola 21 fővel

Egyesületünk felvállalta, hogy a pályázatot városunkban hirdeti, a pályázatokat összegyűjti és a beérkezett pályamunkákat Budapestre eljuttatja. A díjátadó ünnepségre 2009. április 25-én került sor hagyományosan a Budapest Történeti Múzeum (Budavári Palota E épületének) Barokk Udvarában. A kiállítás megnyitója előtt Ráday Mihály a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársa Virágos Gábor mondta el megnyitóbeszédét, majd adták át a díjakat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a megnyitón sok gyermek - szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel együtt - vett részt az ország minden részéről és vette át a méltón megérdemelt díjakat. Azt hiszem, hogy egy felejthetetlen délelőttöt sikerült szerezni az ott megjelenteknek, akik megismerhették az ország minden részéről beérkezett pályamunkákat, tapasztalatot gyűjtve más rajzokról, makettekről, dolgozatokról. Városunkat közel 40 gyermek és hozzátartozói képviselte. Ráday Mihály néhány iskolának külön könyvjutalmat adott át, többek között a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Általános Iskola is 2 db könyvjutalomban részesült, melyet Török Emőke a különdíjas 4.b. osztályfőnöke vett át.
A Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület nevében GRATULÁLUNK a nyerteseknek, felkészítő tanáraiknak, iskoláiknak.
Ezúton hívjuk fel figyelmeteket, KÉSZÜLJETEK a 2009-es "Pályázat"-ra!

I. témakör nyertesek:
Kormos Liliána III. díj
Bagdi Boglárka II. díj
Mile Fruzsina III. díj
Stahl György III. díj

II. témakör:
Szabó Gábor I. díj
Török Péter II. díj
Kiskúti Iskola Tanulói (100 éves az iskola) közös munka Különdíj

III. témakör:
Szántói Gabriella II. díj
Orbán Alexandra-Kecskés Helga közös munka III. díj
Szegedi Alexa III. díj
Juhász Réka III. díj

IV. témakör:
Somodi Gergő II. díj
4. b osztály közös munka KülöndíjII. Városismereti és környezetvédelmi vetélkedő

Április 22-én rendezett városismereti és környezetvédelmi vetélkedőt az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület és a Pro Bibliotheca Alapítvány hetedik osztályos iskolásoknak. A verseny első fordulójában egy feladatlapot kellett kitöltenie minden csapatnak. A döntőn a jelentkező 13 csapatból a legjobb 7 csapat vett részt. A jó hangulatú, mozgalmas döntőn
I. helyezett a Bercsényis lányok (Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium),
II. helyezett a (Bethlen Gábor Református Általános Iskola),
III. helyezett a (Petőfi Sándor Általános Iskola) csapat lett.
A döntő zsűrijének tagjai: dr. Juhász Enikő (elnök), Szabó Ferencné, Csikós Sándor, Farkas Éva, Kovács Menyhértné voltak. A vetélkedőt immár második éve Csőke Tibor tagtársunk szervezte és vezette le. Az előkészítésben és/vagy lebonyolításban részt vettek a könyvtár munkatársai: Szabó Ferencné, dr. Szecsei Istvánné, Márkus Gabriella, Michel Charkawi; tagtársaink: Farkas Éva, Békési Gábor. Köszönjük a zsűri ill. a szervezők, lebonyolítók munkáját.Nagykörűi kerékpártúra

Egyesületünk vezetősége az idei programtervbe nem egy nagy, többnapos kirándulást tervezett be. Ennek alapvetően két oka is volt. Az egyik a sokat emlegetett válság. A másik pedig az, hogy sok tagtársunk az egyéb elfoglaltságok miatt sajnos nem tud részt venni egy egész hétvégés kiránduláson. A terv az idén tehát az, hogy csak egynapos kirándulást, kirándulásokat szervezünk, amelyek egyrészt olcsóbbak lesznek, másrészt akkor így valószínűleg még többen részt tudunk ezeken venni.
Április 19-én Nagykörűbe mentünk át, és közel nyolcvan fő vett részt a kiránduláson. A csapat zöme kerékpározott. Persze tekintettel voltunk azokra a tagtársainkra is, akiknek már (vagy még) könnyebb és komfortosabb utazási lehetőséget kell biztosítani. Ők egy 20 fős mikrobusszal követték a biciklis csapatot.
A találkozó a strand előtti téren 7.30-kor volt. Ide gyülekezett mindenki, idősek, fiatalok egyaránt. Mindeközben pedig az előbb említett busz gyűjtögette az embereket a város különböző pontján.
A túra nyolc órakor indult. Hamarosan nagy erőpróba következett. A balai felüljáró, a 4-es műút felett. Sikeresen leküzdöttük!
Nem sokkal ezután viszont pihennünk kellett. Az egykori Tisza-táj TSZ telepének bejáratával szemben található útszéli keresztnél egy kis fotószünetet tartottunk. Mindenki megcsodálta Menyus barátunk virsli-gumis versenygépét is. A következő megállónk az egykori balai iskolánál volt. Itt egy kis frissítővel emlékeztünk a régi diákévekre.
Majd ezután felkaptattunk a gátra. Szerencsénk volt, mert kisütött a Nap. Innen már a Tisza gátján haladtunk, észak-kelet irányban körülbelül 2-3 kilométert. Hamarosan el is értük a komphoz vezető utat. Várakoztunk egy kicsit, majd mindannyian feltekertünk (illetve inkább le) a kompra. Itt derült ki, hogy a kompon is kell egy Kapitány!!! Igen, egy tengerész Kapitány. Az is hamar kiderült, hogy van is köztünk egy; Békési Gábor tagtársunk.
A sikeres átkelés után találkoztunk a buszosokkal is. A Tájház kapujában két generáció fogadott minket. A legfiatalabb városvédő - Csőke Berci - az idősebbek közül pedig Marica néni. A már-már teátrális fogadásunk után megtekintettük a Tájház valóban rendezett, és gazdag gyűjteményét. Ezt a tájházat 1994-ben alapították.
Megérkezésünk után nem sokkal részünk lehetett egy nagyszerű előadásban. Az előadást Sziráki Sándor tartotta a tájház egykori vezetője, és létrehozója-alapítója. Az előadás fő témája a Tisza szabályozás előtti élet a környéken. A valamikori itteni emberek ivóvizet, élővizet keresve telepedtek le a környéken. Nagykörűben 1100 éve élnek emberek. Nagykörű - csakúgy, mint Törökszentmiklós - sem nem jász, sem nem kun település. A török időkben Evlia Cselebi török utazó jegyezte le a következőt: Van Magyarországon egy folyó, melyben több a hal, mint a víz. Az 1526-os nagy veszteség utáni időkből is van egy nevezetes története a falunak. Az Illés-kőhöz kapcsolódik ez a történet. 1530. július 19-ről 20-ra virradóra, Illés napján a harácsoló török csapat a Lápos-tónál akart beosonni a faluba, némi élelmet szerezni. De mind a mocsárba vesztek! A lakosság ezt követően minden évben kijárt a határba hálát adni Illés prófétának. Az Illés-kő manapság a Gazdasági Iskolánál található. Az iskolát 1921-ben alapították.
Megtudtuk azt is, hogy a 19. század közepén egy Petrovai György nevű jogász-történész úriember nagy kiterjedésű gyümölcsöskertet hozott létre. Az összes Magyarországon fellelhető csonthéjas gyümölcsfát beszerezte, elültette, és nemesítette. Innen ered a manapság is híres cseresznyéskert.
Majd barangoltunk a faluban egy kicsit. Megnéztük a temetőt, ahol egy szép faragott emlékmű áll a hősök tiszteletére. Innen folytattuk az utunkat a cseresznyéskert felé. A fák még javában virágoztak, igaz a korai virágzás miatt látszott, hogy a teljes virágözön körülbelül egy hete lehetett.
Hiába, a természetnek nem lehet parancsolni!
A fáknál az egykori tanácselnök úr beszélt nekünk a legfontosabb helyi látványosságról, a legfontosabb helyi növényről, mely a helybéli emberek életét is jelentősen befolyásolja, meghatározza. A faluba egy másik úton kerültünk vissza. Közben volt egy technikai szünet is. Egy defektet kellett orvosolni. A jól felkészült túratársaknak ezt a feladatot tíz perc alatt sikerült megoldani.
Amint visszaértünk a faluba, utunk ismét a Tájházhoz vezetett, ahol nagy örömünkre a hatalmas csűrben már meg volt terítve az ebédhez. Közben még csatlakoztak a csapatunkhoz egy páran, például a H. Tóth házaspár.
Az ebéd utáni szieszta és kávéivás után tettünk még egy kitérőt a faluban. Megtekintettünk egy helyi cserépkályha építőmester házát és műhelyét. Egy pesti ember, aki felhagyott a zajos, büdös, nyüzsgő városi élettel, és a csendben, vidéki nyugalomban az alkotással és a tanítással foglalkozik. Igen, a tanítással, hiszen a helyieknek tanítja is a mester ezt a tevékenységet.
A csapatunk másik része mindeközben egy helyi ember, ifj. Baráth József vezetésével, és irányításával megtekintették a másik helyi jellegzetességet az ártéri erdőt. Eközben be lett nekik mutatva az ártér jellegzetes állat- és növényvilága.
Hamarosan a két csapat ismét találkozott, és indultunk vissza a komp felé.
Ismét mindannyian felfértünk a kompra!
A gáton még megálltunk fotózni az egész csapatot, majd ezután szépen lassan és élményekben gazdagon hazatekertünk. Igen szép napunk volt!III. Vécsey-emléknap

2009. április 18-án került sor a III. Vécsey-emléknap egésznapos rendezvény-sorozatra. Az idén 5 éves Tö-rökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület megrendezésében zajló események ebben az évben is több helyszínen zajlottak. Délelőtt emléktábla-avatásra került sor: 160 évvel ezelőtt az akkori Fehérló fogadó - ma Ibolya Cukrászda - elől indult seregével gróf Vécsey Károly a dicsőséges szolnoki csatába. Az emléktábla előtt Vécsey Zoltán, Vécsey Károly tábornok oldalági leszármazott-ja, és Galsi Zoltán helytörténész, a városvédő egyesület alelnöke beszélt Vécsey Károly alakjáról, a korabeli Törökszentmiklósról és a honvédseregről, a szolnoki csata előzményeiről. Az emléktáblát Vécsey Zoltán és Csikós Sándor, a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke leplezte le. Az önkormányzat részéről Szegő János alpolgármester, az egyesület részéről Viski-Latorné Dögei Edit és H. Tóth László koszorúzta meg.
Ezután a Kálvária kápolnában folytatódtak az események, mégpedig először a katolikus főtemplom Salve Regina kóru-sának koncertjével. Utána Héja László, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője tartott előadást a szolnoki csatáról, annak jelentőségéről, majd a Túri Olvasókör előadását élvezhette a közönség.
Már reggel elindultak az események egy másik helyszínen: a Borostyán Borozó és Tájház területén csapatok készülődtek a főzőversenyre. Miközben a bográcsokban főtt az ebédre való, majd az ebédet követően a lovashuszárok bemutatóval, az Almásy János Nyugdíjasklub színielőadással és nótaműsorral, Székács László 48-49-es nótákkal, a Miklós Néptáncegyüttes műsorával szórakoztatta a közönséget. Mialatt a zsűri értékelte az elkészült ételeket, Ihos József (Kató néni) szórakoztatta a nagyérdeműt, majd "Törökszentmiklós 48-49-es kapcsolatai"-ról tartott előadást Galsi Zoltán.
Aztán szólhatott a muzsika: Veres József és családja muzsikájára rophatta mindenki, amíg bírta.
A Galambos (korábban Fehérló)-tó területén egész délután családi napra került sor. A legifjabbak kézműveskedhettek, kisállatokat simogathattak, felülhettek körhintára, ugrálhattak, csúszkálhattak az óriási kalózcsúszdán, pónin lovagolhattak. Az árusok forgatagában ki-ki megtalálhatta a számára kellő portékát. A hintók egész nap járták az utcákat, tereket.
A Jenek Baranta Egyesület Hagyományos Magyar Harcművészetek bemutatója közben s azt követően egész délután is csattogott a karikás, suhogtak az íjak. A több helyszínen zajló rendezvényeket nagy érdeklődés kísérte az egész nap folyamán.
50 éves házassági évforduló
2009. április 4-én hivatalosak voltunk Galsi Lajosné Ratkai Ilona és Galsi Lajos tagtársaink 50 éves házassági évfordulója alkalmából tartott megerősítő esküjére. A gyönyörűen feldíszített Törökszentmiklósi Római Katolikus Főtemplomban tartott eseményt a rokonság, a barátok, érdeklődők és egyesületünk tagjai előtt Menyhárt József főesperes, plébános celebrálta.Takarítás a római katolikus nagytemplom körül

Az idei munkánk szinte már jubileuminak is nevezhető lett volna, hiszen az idén már harmadik éve végeztük el ezt a munkát. Egész pontosan már tavaly és tavalyelőtt is volt rá példa, hogy a katolikus templom előtti és mögötti (vagyis körülötti) területet, egyszóval a templomkertet kitakarítottuk.
Körüljárva a templomot ilyenkor zsákokba és tasakokba szedjük össze az elszórt szemetet.
(például a chips-es tasakok, sörös dobozok, papírzsebkendők stb.) Majd ezt követően jön az aprólékosabb, és a nagyobb kitartást igénylő munka. Ez a különféle üvegtörmelék, üvegszilánk, és a mérhetetlen mennyiségű cigarettacsikk összeszedését jelenti.
Mint oly sok egyesületi tevékenységnek, ennek is a motorja Galsi Zoli barátunk.
Ezekre a munkákra általában 6-8 embert tudunk összehívni. Az idén viszont valószínűleg "rekordot" sikerült felállítanunk, ugyanis most 12 felnőtt és 3 gyerek jött össze. Ebbe a munkába az idén ugyanis az ifjúsági tagozatunk tagjait is bevontuk.
Ezzel párhuzamosan egy másik munkafolyamat is lezajlott a templom előtti téren. A kánna virágok, vagyis virággumók visszatelepítése is megtörtént a félköríves virágoskertekbe.
Ezt a munkát javarészt az egyesületünk női tagjai végezték a zászlóanyánk, Magdika néni vezetésével.
Ennek a remek kis munkának két apropója is volt. Az egyik, hogy ez a Húsvét előtti héten, április 3-án történt, vagyis a húsvéti nagytakarítás idején. El is határoztuk, hogy ezt követően minden évben így is fogunk készülni a Húsvétra, vagyis a húsvéti nagytakarítást minden évben elvégezzük a templom körül.
A másik apropó pedig a Galsi házaspár ünnepe volt. Lajos bácsi és Icuka néni ugyanis másnap - április 4-én - erősítették meg házassági fogadalmukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig!Karancs-túra

2009. február 21-én reggel 9-kor gyülekeztünk a katolikus templom előtt Törökszentmiklóson. Ezen túra résztvevői szinte ugyanazok voltak, mint a múlt év őszén, a Nagykörű-i kerékpáros túrán. Négy fővel azonban most többen voltunk. Három gyerkőccel és az egyik srác apukájával. Mindenképpen meg kell említenem, hogy ez a három gyerkőc a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület ifjúsági tagozatának tagjai; Évi, Matyi, és Krisztián. Szóval elindultunk, és az első célunk a Menyus barátomék tanyája volt. Az épületbe most nem mentünk be, mert nagy út állt még előttünk! Innen bizony már volt hóélményünk is, hiszen a csatorna partján hófúvásos területek is voltak. Hamarosan át is kellett kelnünk a 4-es főúton. Pár száz métert mentünk is a nagy forgalmú út mellett. A túloldalon egy gyors lovaskocsit is láttunk. A hófödte szántáson keresztül el is értük az erdőt. Előtte azonban még sok-sok nyuszikát láttunk jobbra-balra "kalingyálni"... Sőt egy-két tanyáról is tudtunk remek téli fotókat készíteni. Mesébe illő élet lehet ezeken a helyeken! Az erdőbe a csatorna mentén jutottunk be. Többféle állat nyomát véltük felfedezni a befagyott vízfelületen, vagyis a hófödte jégen. És egész jól látszott a rókakoma karmának a nyoma is a vastag hóban. Az út vezetett tovább, és az út jobb oldalán volt az erdő. A második elágazásnál aztán bementünk az erdőbe. Sőt, át is mentünk rajta. Majd a kis emelkedőt leküzdve megálltunk egy picikét. De mivel megtaláltuk a környék leghuzatosabb részét...muszáj volt, hogy igyunk egy kis teát a termoszokból, meg egy kis "bátorító italt". Igen, hogy ne fázzunk! No, meg az étrendi hatás végett is. Ugyanis itt meg is ejtettük a tízórai szünetet...a hozott anyagból. Volt aki kacsazsíros kenyeret hozott, volt aki finom tökmagot, volt aki kekszet, és volt aki pálinkát... Mindenki felkészült! Hiába, felkészült kis csapat a miénk. Érdekességként meg kell említenem, hogy itt még egy rókát is láttunk! Tőlünk körülbelül 50 méterre volt egy nádas, egy nagyobbacska tócsával. Őkelme éppen onnan jött elő és gyanútlanul settenkedett az erdő felé. De a sokadik érzéke megsúgta neki, hogy...hogy vigyázz, itt sok ember van a közelben! És Karak módjára menekülőre vette az figurát. Így sajnos csak egy homályos kép készülhetett róla. Annak is tanúi lehettünk, hogy szegény tapsifülesek össze-vissza futkostak ijedtükben, ugyanis a közelben puskalövések dörrentek sorozatosan. Ránéztünk az óráinkra és úgy döntöttünk, hogy "visszavonulót" kell fújnunk. Vagyis elindultunk szép lassan, toronyiránt hazafelé. Egy pár méter után Menyus mutatott nekünk egy nagy gödör-szerű képződményt. Elmondta, hogy ez az egykori hatalmas gémes-kút nyoma. Régebben itt itatták a gulyások a marhákat, a lovakat és mindenféle egyéb jószágot. Hamarosan egy erdősávot kereszteztünk, ahol Menyus felhívta a figyelmünket egy érdekességre. Egy harkály lakoma nyomait. Igen, egy kikopogtatott, kifúrt fácskát. Hamarosan elértük ismét a 4-es főutat. Gyorsan és fegyelmezetten átkeltünk, majd egy másik útvonalon tértünk vissza a városba. Előtte még találkoztunk 1-2 őrködő kutyuval is. Majd be is értünk a városba a Tópart úton. Mindannyiónk nevében kijelenthetem, hogy ez a kis téli gyalogtúra nagyon jól sikerült. Jövünk mi még ide, bizton állíthatom!IV. Hagyományőrző disznóvágás

2009. február 14-én tartottuk meg hagyományőrző disznóvágásunkat, immár negyedik alkalommal ismét Berta János házigazdánk kiváló szervezésében a Borostyán borozóban.

Bemutatkozás | Eredményeink | Terveink | 1% | Hírek,események | Városunk | E-mail | Galéria | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe