Varosvédők

Keresés

A tartalomhoz

Az egyesület célja...

Bemutatkozás

2.§ Az egyesület célja, feladatai, működésének formái

(1) Az egyesület célja:

a) elősegíteni a település történeti, építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését,

b) ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést, formálni az ifjúság értéktudatát,

c) tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni,

d) befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az egyesület céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik.


(2) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:


a) szakmai munkájával részt kíván venni a település fejlesztését, rendezését érintő kérdések megvitatásában, az épületek, utcák és közterületek, zöldterületek, városrészek kialakításában, észrevételeket, javaslatokat tesz,

b) közreműködik a város történeti, építészeti és természeti értékeinek feltárásában, azokat nyilvántartásba veszi és javasolja védetté nyilvánítását, társadalmi eszközökkel is védelmezi azokat, közreműködik fenntartásukban,

c) kezdeményezi a város szépítését, esztétikai formálását, fásítását, virágosítását és parkosítását, az ehhez kapcsolódó akciókat, szervezi a városszépítő tábort,

d) kutatásokat, előadásokat, találkozókat kezdeményez, pályázatokat ír ki az egyesületi célok érdekében, kiállításokat rendez, esetenként saját vagy konkrét célokra átvett pénzeszközökből finanszírozza városszépítő elképzelések megvalósítását, kiadványokat szorgalmaz és jelentet meg,

e) elismeri és megismerteti a városszépítés során születő kiemelkedő eredményeket és teljesítményeket.


(3) Az egyesület működési formái

a) Az egyesület jogi személy, tagja kíván lenni a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének. Tevékenységét önállóan fejti ki.

b) Céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan jogi és nem jogi személlyel, társadalmi szervezettel, közhasznú szervezettel, közösséggel, akik a település érdekében cselekszenek.

c) Az egyesület szakosztályokban fejti ki tevékenységét.

<<<


Bemutatkozás | Eredményeink | Terveink | 1% | Hírek,események | Városunk | E-mail | Galéria | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe