Varosvédők

Keresés

A tartalomhoz

Az egyesület tagsága...

Bemutatkozás

3. § Az egyesület tagsága


(1) Az egyesületnek tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, a városban letelepedett nagykorú nem magyar állampolgár és jogi személy, akik az egyesület célkitűzéseit támogatják, és az Alapszabályt elfogadják. Az egyesületnek kiskorúak csak pártoló tagjai lehetnek.

(2) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával, annak a elnökség általi elfogadásával és a tagdíjfizetés vállalásával jön létre.

(3) A jogi személyek egyesületi munkában való részvételét külön megállapodásban kell rögzíteni. Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, intézményi kollektíva, amely az Alapszabályban foglaltakkal egyetért, ill. az egyesületet anyagilag, és / vagy erkölcsileg támogatja.

(4) Az egyesület elnöksége tiszteletbeli tagként felvehet olyan személyeket, akik művészi, közéleti tevékenységükkel az egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő munkát végeznek. A tiszteletbeli tag – köztük külföldi állampolgár is - az egyesület munkáját juttatásokkal, felajánlásokkal segítheti.

(5) Kiskorúak tagdíjfizetési kötelezettségük nélkül vesznek, vehetnek részt az egyesület munkájában.

(6) Az egyesület tagságáról nyilvántartást kell vezetni. A tagnyilvántartás tartalmazza:

  • a bejegyzés sorszámát;


  • a tag nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét;


  • a tagsági viszony kezdete és megszűnése napjának naptárszerű bejegyzését;


  • a megszűnés okát.


<<<


Bemutatkozás | Eredményeink | Terveink | 1% | Hírek,események | Városunk | E-mail | Galéria | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe