Varosvédők

Keresés

A tartalomhoz

Közhasznúsági nyilatkozat...

Bemutatkozás

9. § Közhasznúsági nyilatkozat(1) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

(2) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, s a felsoroltakat a jövőre nézve is kizárja.

(3) Az egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon ( közzétételi kötelezettség ), másrészt az alapszabályban szabályozott irat – betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével.

(4) Az évente kötelező közhasznúsági jelentést ( éves beszámolót ) nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét ( betekintését és saját költségére másolat készítését ).

(5) A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a számviteli beszámolót

b) a költségvetési támogatás felhasználását

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

d) a cél szerinti juttatások kimutatását a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól

e) a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

(6) A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

(7) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

<<<


Bemutatkozás | Eredményeink | Terveink | 1% | Hírek,események | Városunk | E-mail | Galéria | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe